Definición y objetivos de la actividad preventiva. Servei de Gestió de Personal

Universitat d'Alacant. Pàgina d'iniciServei de Gestió de Personal
Saltar idiomas
Saltar iconos
Saltar cabecera
Servei de Gestió de Personal

Servei de Gestió de Personal

Saltar contenido

Definición y objetivos de la actividad preventiva

La recent avaluació de regs psicosocials realitzada en la UA va posar de manifest la necessitat i importància de conscienciar al personal de la universitat perquè assumisca una cultura preventiva i adopte actituds concordes amb ella per a afavorir l'existència d'un clima laboral adequat.

Les mesures que han d'establir-se hauran d'incloure:

1º Un pla que reconega la contribució del personal del Servei en l'assoliment dels objectius de la institució, de manera que permeten:

1.1 Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la UA.

1.2 Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.

1.3 Comunicació interna dels èxits professionals del personal per a propiciar el reconeixement dels mateixos.

 

2º Adoptar mesures per a afavorir els canals de comunicació interns, amb els següents objectius:

2.1 Donar a conèixer amb temps suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible sobre les mateixes.

2.2 Establir mecanismes de comunicació per a una millor informació del personal.

2.3 Establir i mantenir canals de comunicació (ascendents, descendents i horitzontals) i informació per a tots els membres de la comunitat universitària.

2.4 Definir procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el seu disseny i planificació.

 

ELS OBJECTIUS QUE ES PROPOSEN SÓN:

- Existència d'un Pla de Comunicació en el Servei.

- Existència de procediments per a presa de decisions.

 

MESURES ENCAMINADES A MANTENIR I MILLORAR EL BENESTAR PSICOSOCIAL:

- Potenciar el coneixement i l'aplicació dels procediments de resolució de conflictes entre treballadors (tant personals com a laborals).

- Establir mecanismes de control i/o vigilància que impedisquen situacions de risc per part de responsables de gestió.

- Actuar, utilitzant la legislació vigent, per a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser causa de situacions de risc (físic, psicosocial, etc.)

- Promoure la resolució dels conflictes interpersonals existents en les diferents unitats.

- Fomentar el tracte equitatiu entre els membres dels diferents grups de treball.

- Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i companyes, i entre superiors.

- Informar a la Gerència de les situacions problemàtiques amb la finalitat de conèixer les seues causes i poder actuar per a propiciar la seua resolució.

 

ELS OBJECTIUS SÓN:

1º Existència de campanyes anuals de comunicació específiques en cada servei.

2º Estadístiques relatives al nombre de vegades que han d'activar-se mecanismes de resolució de conflictes en cada servei.

Saltar pie
Servei de Gestió de Personal
Última actualització: 27-Abr-2015 16:48:33
Saltar dirección ADREÇA POSTAL

Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400
Fax: (+34) 96 590 3464

Saltar condiciones de uso

[ Condicions d'ús ] [ Accessibilitat ] [ Info Legal ]

© Universitat d'Alacant 1996-2019